sunnuntai 3. helmikuuta 2013

Ajatuksia taiteestaShrii Shrii Anandamurti Anandamaetreyiin välittämänä 16.12.2012

Taiteella on suuri merkitys kulttuurille. Sellaisessa kulttuurissa, jolla ei ole taidetta, ilmenee tiettyä karkeutta, psyykkistä kehittymättömyyttä.

Taide voi saada monta muotoa; se on mielen luovaa liikettä, mielen luovaa heijastusta. Taide on pyrkimystä luoda kauneutta yliaineellisten ja muiden ylevien kokemuksien kuvaamiseksi. Taide pyrkii ilmaisemaan ihmismielen ja -sydämen korkeampia ominaisuuksia. Se ilmentää niitä hienosyisiä kokemuksia, joita ei muulla tavoin ole mahdollista tuoda esille. Taideilmaisun keinot saattavat vaihdella paljonkin aina sen mukaan, mitä välineitä ihmisillä on kulloinkin käytettävissä.  Mutta kun on kysymys henkisestä taiteesta, on aina kysymys noiden korkeampien inhimillisten kokemusten, laajentuneiden näkemysten sekä rakkauden ja kauneuden ilmaisemisesta. Taide ruokkii mieltä kuvan, äänen ja muiden aistimusten kautta; se ohjaa mielen korkeammille tasoille saadakseen nuo henkiset kokemukset toistumaan kokijan mielessä.

Osa nykytaiteesta pyrkii välittämään ja toistamaan taiteilijan psyyken häiriintyneitä tunteita. Sellaista taidetta kutsun terapeuttiseksi taiteeksi, koska se toimii taiteilijan terapiana. Pyrkimyksenä on ilmentää mielen tukahdutettuja ongelmia visuaalisin tai auditiivisin menetelmin ja näin purkaa niitä symbolisesti. Tämä on taideterapiaa ja silläkin on sijansa. Mutta henkinen taide on taidetta, joka inspiroi ihmismieltä ja sydäntä, ja joka haastaa ihmiset tavoittelemaan korkeimpia ihanteitaan, avarimpia näköalojaan. Sellainen siunauksellinen taide on ollut kautta aikojen osa kaikkia kulttuureja, ja vain kun kulttuuri on rappeutunut, henkistä taidetta ei ole ollut.

Ihmismielen ja ihmissydämen luonnollinen taipumus on pyrkiä antamaan muoto jumalallisen kosketuksen autuudelle ja rakkaudelle, joka on aistikokemuksen yläpuolella. Ihmisellä on luonnollinen taipumus välittää kokemuksensa toisille luovan prosessin kautta. Ihmismielen luonnollinen taipumus on luoda muotoja, ja aivan kuten lapsi syntyy äidin kautta, taideteos syntyy käsien kautta.

Kun ihmiset kokevat ja näkevät siunauksellista taidetta, joka ilmentää ihmismielen ja sydämen voimaa, he saavat innoitusta sen kauneudesta; sen kuva- tai äänimaailma kohottaa mielen ja avaa sydämen. Taide saa vastakaikua katselijoiden ja kuuntelijoiden mielessä. Kun taiteilija, joka kokee ylevää rakkaudentunnetta, luo taidetta, katselijassa, kuuntelijassa tai lukijassa syntyy sama kohottava kokemus.

Suuren musiikin, kuten kaiken suuren taiteen monimuotoisuuteen ja hienostuneisuuteen voi sisältyä niin tragediaa kuin iloa ja onneakin; musiikki voi koskettaa ihmisen tunteita ja kuljettaa vuoroin onnen ja murheen tunteisiin, näin kuvastaen elämän sinfoniaa. Näitä nousuja ja laskuja voi kyllä sisältyä siunaukselliseen taiteeseen, mutta kun musiikki päättyy ja elämys on koettu, ihminen kokee kohottavaa innoituksen tunnetta, jonka teoksen korkea taiteellinen laatu on synnyttänyt.

Myös hyvä elokuva voi olla taidetta, näyttämötaidetta. Tähän taidelajiin sisältyy monia muotoja ja elämän seikkailun vivahteita, mutta jos teos on aidosti suuri, se tavalla tai toisella synnyttää innoitusta. Se antaa mielelle jotakin uutta ja innostavaa. Vaikka se voi viedä katsojan varjoihin ja pimeyteen, se saattaa avata mieltä jollekin, mikä on ei-aineellista, jotakin enemmän kuin fyysinen maailma, ja silloin ihmisen mieli kohottuu. Visuaalisessa taiteessa, maalaustaiteessa, keraamisessa ja veistotaiteessa on elämänvoimaa, kauneutta ja harmoniaa. Kun tällainen taide synnyttää katsojassa henkisen kokemuksen, silloin taide on saavuttanut jotain suurta.

Taide on enemmän kuin kauneutta: se on tärkeä osa ihmispsyyken itseilmaisun kehittymistä. Kun mielen ja sydämen tarvetta ei pystytä ilmaisemaan, se tarkoittaa, että ihmiset elävät tukahdutettuina ja rajoittuneina. Ja kun jonkin ajan taide ilmentää ihmisten tuskaa, masennusta ja kärsimystä, tämä on osoitus siitä, että ei vain taiteilijan vaan koko yhteiskunnan psyyke on sairastunut. Taide on yhteiskunnan terveyden mittatikku. Ollessaan onnellisia linnut laulavat kauniisti. Aivan samoin ihmiset, joiden tarpeet on täytetty, ovat onnellisia ja laulavat. Taide on tuo laulu. Se kuuluu ääninä ja näkyy kätten töinä; sen muodot ovat monet.paint-brush1

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti